ضرورت تربیت مبلغ بین الملل در حوزه
72 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرگزاری رسا
محل مصاحبه : بابل
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فضای مجازی
تاریخ نشر : Mar 18 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

خبرگزارس رسا ـ استاد معاونت بین الملل حوزه علمیه قم، تربیت مبلغان حوزوی در سطح بین الملل را برای حوزه های علمیه ضروری دانست و گفت: در حوزه های علمیه امروز باید افرادی با دید بین الملل تربیت شوند اما متأسفانه حوزه ها در این امر عقب هستند.

آدرس اینترنتی